Länkens Kamratförbund
 
.
Länkens Kamratförbund bildades 1953 av missbrukare själva och är riksorganisation för KF-Länkens ca. 30 lokalföreningar spridda över landet.
(Du kan läsa mer om oss i boken "Länkens Kamratförbund 50 år", som finns att beställa under rubriken kontakta oss. (Där kan du även ställa frågor och komma med synpunkter).

KF-Länken är en sammanslutning av såväl kvinnor som män, med gemensam erfarenhet av alkoholmissbrukets följder och som hyser en ärlig och uppriktig önskan att börja en ny tillvaro med total avhållsamhet från alkohol och andra droger.

KF-Länken är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

Att ha alkoholproblem är inte en egenskap som är medfödd, utan ett mycket mer komplicerat förhållande mellan människor, deras omgivning, miljö och samhället i stort.
Genom att bekämpa missbruket vill vi bryta förnedring och därmed ta kamp för oss själva och andra.

Länkverksamheten består bland annat av rådgivning, hembesök och uppföljande eftervård. Genom regelbundna veckomöten och olika fritidsaktiviteter stärks gemenskapen och sammanhållningen inom föreningen.
Studiecirklar, diskussionsmöten, familjeträffar och andra samkväm är betydelsefulla i verksamheten.

Länkens Kamratförbund äger och driver Hvidehus, ett behandlingshem för missbrukare. Behandlingshemmet har hela Sverige som upptagningsområde. KF-Länken vill, i en nykter miljö, ge medlemmarna insikt om sina och samhällets sociala problem och därigenom utveckla varje persons inneboende förmåga.

Förbundets verkställande utskott består av:

Ordförande: Håkan Blom; Gökgatan 8; 51154 Kinna
tel: 0730-321910; mail: carina.hakan@hotmail.se

Förbundskassör: Christer Pettersson; Fabriksgatan 3 Lght 1506 57335 Tranås; tel: 070-3715120; mail: rekan1891@gmail.com

Sekreterare: K-G Andersson; Hvidehusvägen 3;
46695 Sollebrunn tel: 070-5416283;
mail: info@lankenskamratforbund.se

Vice ordförande: Morgan Gustavsson; Hedens Byväg 15C
47540 Hönö; tel: 0703-394340; mail: skinandesilver@telia.com

Vice sekr: Magnus Evert; Broslättsvägen 2; 31136 Falkenberg
tel: 0705-459565; mail: wireless@telia.com

Suppl: Mattias Bengtsson; Johannes väg 5; 43267 Veddinge
tel: 0700-999765;
mail: MATTIASBENGTSSON67@hotmail.com

Suppl: Lars Johansson; Lönnviksvägen 3; 75651 Uppsala;
tel: 0767-918644

Revisor: Swen Bergström; S:t Göransgatan 7B; 26140 Landskrona;
tel: 0761-356895; swen.bergstrom@comhem.se

Revisor: Lennart Sjöberg; Granvägen 40; 43233 Varberg
tel: 073-4223304

 
_________________________________
Länkens Kamratförbund
Hvidehusvägen 3, 466 95 Sollebrunn
Telefon: 0322-453 32 Fax: 0322-454 32
E-post:
info@lankenskamratforbund.se