.
Aktiviteter

Förbundets planerade verksamhet 2015.

Feb. 20-21 Förbundsstyrelsemöte.
Rapport från Distrikt och deras Föreningar, samt de olika styrelserna.
Behandling av motioner och skrivelser inför kongressen.
Diskussion om verksamheten i Föreningar och Distrikt.

Feb. NBV-utbildning för Västra Götaland.
Hur vi ska samarbeta med vårt studieförbund NBV.
NBV informerar om sitt studiecirkelutbud.

Mars 13-15 Ordförandeutbildning.
Hur ska en ordförande arbeta i föreningar och distrikt.
OBS: Även lämplig för övriga styrelseledamöter!

Mars 28-29 Inläggningskommittèutbildning.
Utbildning om uppdraget samt diskussion om samarbetet med behandlingshemmet.

April 11-12 Revisorsutbildning.
Vad innebär uppdraget som revisor och vilket ansvar har man?
OBS: Även lämpligt för övriga förtroendevalda.

April 26 Kongressen, Tranås.
Val till förtroendeposter inom Förbundet och de olika styrelserna.
Beslut om inkomna motioner och skrivelser.

Maj 23 Länkens Dag.
Manifestation för att visa vad KF-Länken är och står för.

Juni Länkens Damer.
Våra kvinnliga medlemmar träffas för att diskutera hur vi ska nå ut till behövande kvinnor på ett bättre sätt.

Juni 18-22 Midsommarfirande Kursgården.
Våra kamrater ges möjlighet att fira midsommar med god mat i fina kamraters sällskap.

Juli 5-10 Kassörsutbildning, Visma.
Utbildning i bokföring i datorprogram.
OBS: Även för övriga styrelseledamöter!

Juli 19-24 Föreningsteknik.
Utbildning hur man ska arbeta i en förening och dess styrelse.

September Föreningsutveckling.
Vad behöver vi göra för att få en fungerande förening med ett gott samarbete med distrikt och förbund?

Oktober Distriktsutbildning.
Representanter från våra distrikt träffas för att lära och utbyta erfarenheter för ett bättre distriktsarbete.

November Förbundsstyrelsemöte.
Förbundsstyrelsen fastställer verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.

Dec. 24-26 Julfirande på Kursgården.
Länkkamrater ges möjlighet att fira en "vit" jul i LänkKamraters sällskap, med god mat och dryck.

VU skall även göra Distrikts- och Föreningsbesök för att vara behjälpliga med verksamhetsfrågor.
VU ser gärna inbjudan från Distrikt och Föreningar!

Förbundet ska även medverka vid olika konferenser och seminarier, för att sprida kunskap om KF-Länken och inhämta ny kunskap om missbruksfrågor.

Föreningar och Distrikt uppmanas även att själva genomföra veckoslutskurser/studiecirklar för sina medlemmar.
Lämpliga ämnen för detta är:
Länkens organisation och arbetssätt.
Hur gör vi en verksamhetsplan?
Våra stadgar.
Hur bedrivs valberedningsarbete?
Informatörsutbildning.
Alkoholens, alkoholpolitikens och Länkrörelsens historia.

Utbildningsmaterial för dessa finns att tillgå genom VU, som även är behjälpliga vid genomförandet.

Kursgårdens planerade verksamhet 2015.

Januari 10 Verkställande utskottet.

Februari 14-15 Älvsborgs distrikt.
Utbildning och årsmöte.

Februari 20-22 Förbundsstyrelsemöte.
VU-möte den 21.

Februari NBV-utbildning.

Mars 13-15 Ordförandeutbildning.
VU-möte den 14.

Mars 27-29 Inläggningskommittèutbildning.

April 10-12 Revisorsutbildning.

April 26 Förbundskongress.

Maj 9 Verkställande utskottet, konstitueringsmöte.

Maj 23 Länkens Dag.

Juni Länkens damer.

Juni 18-22 Midsommarfirande.

Juli 5-10 Kassörsutbildning.

Juli 19-24 Föreningsteknik.

September Föreningsutveckling.

Oktober Distriktsutbildning.

November Förbundsstyrelsemöte.

December 24-26 Julfirande.

wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet????????????????????